Björnö Naturreservat

Historia Om platsen Björnö naturreservat bildades 1983 och skötseln hanteras av Skärgårdsstiftelsen som är en stor aktör på området i Sthlm. Platsen är i dag ett lättillgängligt naturområde med blandad natur där man kan se ovårdade äppelträd och andra spår av att människan har funnits i området. Om platsen Njutbar […]

Read More